دوشنبه

م.ر آقای 24 ساله دارای ضعف در زانو و کایفوز شدید در حدود 4 ماه پیش به کلینیک سی وان مراجعه کردند و تحت نظر دکتر حمزه اکبری متخصص طب ورزشی درمان شدند و اکنون اقدام به شرکت در کلاس های بدنسازی سی وان زیر نظر پزشک مربوطه کردند و از ورزشکاران خوب سی وان هستند.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان