یکشنبه

خانم ه.ا 50 ساله مبتلا به لوردوزیس و درد گردن و تنگی کانال نخاعی در سطح گردن حدود 2 ماه پیش به کلینیک سی وان مراجعه کردند و پس از گذشت یک دوره حرکت درمانی و رسیدن به نتیجه مطلوب اقدام به تمدید مجدد دوره های درمانی خود کردند.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان