پنج شنبه

ز.آ خانم 68 ساله دارای اسکولیوزیس،در حدود 8 ماه پیش به مجموعه سی وان مراجعه کردند و پس از گذشت دو دوره ی درمانی و بهبودی قابل قبول اقدام به گرفتن رژیم های غذایی زیر نظر دکتر حمزه اکبری متخصص طب ورزشی کردند و هم اکنون بعد از کاهش وزن چشم گیر از ورزشکاران خوب سی وان هستند.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان