دوشنبه

خانم ز.ج درحالیکه تمامی دیسک های ناحیه کمر درگیر بودند و تنگی کانال نخاعی داشتند و درد از ناحیه کمر به سمت دنبالیچه و پاها بویژه مسیر سیاتیکی در پای چپ پخش میشد به کلینیک سی وان مراجعه کردند و پس از پشت سر گذاشتن دوره های آب درمانی و ورزش درمانی به تجویز متخصص فیزیولوژی ورزشی با وجود بهبودی روز افزون و رضایت بخش ایشان مجددا اقدام به ثبت نام در دوره های ورزش درمانی و آبدرمانی کردند.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان