چهارشنبه

خانم آ.ا 57 ساله مبتلا به سرخوردگی مهره گردنی و دیسک مهره کمری L4 - L5 و L3 - L4 و آرتروز در مهره L5 و دردگردن و شانه و دستها و درد لگن در پای راست و پریفورمیس پای راست حدود 5 ماه پیش به کلینیک سی وان مراجعه کردند و پس از ویزیت توسط متخصص فیزیولوژی دکتر حمزه اکبری دوره های ورزش درمانی و آبدرمانی را به تجویز دکتراکبری متخصص طب ورزشی آغاز کردند.
این فرد پس از پشت سر گذاشتن 5 دوره ی پیاپی ورزش درمانی و آبدرمانی طبق گفته های دکتر اکبری و رضایت بیمار نیز به سطح قابل قبولی از بهبودی رسیده اند.
طبق میل بیمار دوره های جدید ورزش درمانی و آبدرمانی برای وی تمدید گشت.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان