اخبار دوشنبه 1396/7/18

خانم ف.و در حدود 2ماه پیش به مشکلات دست و شانه یخ زده به مجموعه سی وان مراجعه کردند،حالا پس گذشت یک دوره و بهبود قابل نوجه آسیب خود،اقدام به تمدید مجدد دوره خود کردند.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان