یکشنبه

خانوم  م.ن در تاریخ 1396/03/28 به مجموعه سی وان مراجعه کردند برای درد زانو که در بررسی های اقای دکتر اکبری تشخیص زانو به سمت خارج و التهاب ورم در قسمت زانو داده شد که طی انجام حرکات اصلاحی و فیزیوتراپی طی چند ماه دردها خیلی کمتر شده اند التهاب از بین رفته و راه رفتن بدون درد را تجربه کرده اند با انجام حرکات اصلاحی زانو ها به مرور زمان و با انجام حرکت درست زیر نظر متخصصین سی وان به سلامتی نزدیک شوید.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان