شنبه

خ م.ع 55 ساله که وزشکار نیز هستند به علت درد در ناحیه گردن و بین دو کتف به مجموعه سی وان مراجعه کردن که با ویزیت و بررسی اقای دکتر اکبری حرکت درمانی و مانوال تراپی برای ایشان تجویز شد که ایشان بعد از چهار جلسه به بهبودی رضایتمندی رسیده اند

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان