چهارشنبه

خانم ف.ب 73 ساله در حالیکه در راه رفتن اختلال شدیدی داشتند و در ناحیه ی کمر درد داشتند و علت اصلی اختلال در راه رفتنشان کیفوز و قوز پشت زیاد بود به مجموعه پزشکی ورزشی سی وان مراجعه کردند و به تجویز پزشک متخصص فیزیولوژی ورزشی دکتر آقای حمزه اکبری  پس از پشت سر گذاشتن چند دوره ورزش درمانی دوره ی جدید را آبدرمانی ثبت نام کرده و به بهبودی رضایت بخشی رسیده اند.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان