درد دنبالچه

علت بسیاری از دردهای دنبالچه نامعلوم است،این دردها ممکن است به علت زمین خوردن،ضربه دیدن،و یا تحرک زیاد دنبالچه بوده باشد.
به علت متفاوت بودن شکل استخوان بندی لگن بانوان و آقایان این عارضه بیشتر در بانوان شیوع پیدا میکند.
شایع ترین علت درد دنبالچه،دنبالچه ی درفته و یا ناپایداراست،د راین مورد دنبالچه نسبت به استخوان بالای آن یعنب استخوان خاجی حرکت زیادی دارد و گاهی حتی ممکن است نسبت به استخوان خاجی تغییر محل داده و جابه جا شود یا به اصطلاح در رفتگی رخ دهد.
در رفتگی دنبالچه در تمام موارد به علت کشش زیادی که به دیسک بین دنبالچه و استخوان بالایی آن یعنی خاجی وارد میشود و یا به علت کشش زادی که به رباط های بین استخوان خاجی و استخوان ساکروم وارد میشود التهاب ایجاد شده و موجب درد میشود.
در بعضی موارد هم درد دنبالچه به علت یک برجستگی استخوانی در زیر و پشت مهره های پایینی است.
 در افرادی که دنبالچه ی آنها نسبت به استخوان خاجی با زاویه بیشتر به سمت جلو آمده یا بلند تر از حد معمول است درد دنبالچه بیشتر است.

مجموعه سی وان زیر نظر دکتر حمزه اکبری،دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی،با مجرب تربن کادر آموزش حرکات اصلاحی آماده ی ارائه ی بهترین خدمات در زمینه ی آسیب های روزمره ی شماست.
سلامتی شما هدف ماست.طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان