بازتوانی و توانبخشی درد

توانبخشی درد

_____________

مقدمه

یکی از دلایل که موجب می شود بیشتر کارمندان غیبت کنند و نتوانند سر کارخود حاضر شوند وجود دردهای عضلانی-اسکلتی می باشد که عده بسیار زیادی را روزانه در سطح دنیا به خود درگیر کرده است. علاوه بر هزینه های درمان که به فرد و سیستم تحمیل می شود، مسائل مختلف دیگری نظیر نارضایتی ارباب و رجوع، طول عمر کاری کم، استهلاک، مسائل روانشناختی و ... را موجب می شود. امروزه تیم متخصصین پزشکی و همچنین شرکت های بیمه و تیم های مراقبتی و ورزشی این مسله را به طور جدی پیگیری می کنند. منظور از دردهای عضلانی اسکلتی دردهای گردن، پشت، کمر، شانه، زانو و دردهای چندگانه در نقاط مختلف می باشد، در این مقاله که به صورت سیستمیک روش های درمان مختلف را در سطح جهان بررسی کرده و نتایج را به صورت چکیده و‌ساده بیان می کنم.

روش و متدولوژی:

نتایج بدست آمده از روش تحقیقاتی سیستماتیک و  دستورالعمل های کلینیکال بدست آمده است. تعدادی از مقالات کلینیکال ترایال نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نتایج:

در سراسر دنیا روش های متنوعی جهت درمان و کاهش دردهای عضلانی-اسکلتی و مشکلات مفاصل و ستون فقرات وجود دارد، به تعدای از آنها اشاره می کنیم. #طب_فیزیکی #فیزیوتراپی #کایروپرکتیک #منیپولیشن #طب_سوزنی #استئوپاتی #دارودرمانی #NSAID #بلوک­عصبی #اوزون­تراپی #طب_ورزشی #جراحی #ورزش­درمانی #آب­درمانی و بسیاری دیگر از تکنیک ها و ورش های محلی. اما در واقع کدام روش می تواند مفید تر و سالم تر و کم خطرتر باشد؟ باباتونده وهمکاران در سال 2017 به دنبال درآوردن بهترین روش درمان بهصورت سیستماتیک بوده اند آنها پس از بررسی های پیشرفته به این نتیجه رسیدند که #ورزش_درمانی و استفاده از مداخلات روانشناسی برای کاهش دردهای عضلانی-اسکلتی موثرتر از دیگر روش ها بوده، البته استفاده از داروهای مسکن و‌ضد التهابی غیر استروئیدی که امروزه بسیار شایع هست نیز درد را کاهش داده اما به صورت موقت و زودگذر. چه بسا در مواقعی که فقط از دارو برای کاهش درد استفاده شده نتایج درمان معکوسی نیز داشته، یعنی بعد از یک مدت زمان میزان‌مشکل فرد بیشتر هم‌شده است.

نتیجه گیری:

مقاله مروری مذکو نتایج مفهومی و شگفت انگیزی داشته و‌نقش ورزش درمانی و استفاده از مداخلات ورزشی و تکنیک های روانشناسی را بسیار چشمگیر دانسته و از تمامی افرادی که با درد سرو کار دارند اعم از تیم درمان و خود فرد مبتلا خواسته که آموزش های ورزشی و ذهنی را در سطوح بالا مورد توجه قرار دهند. شکل مربوطه نیز بیانگر سهم هر کدام از روش ها جهت کاهش درد و درمان نهایی می باشد.
 

Refrence: Babatunde OO et al, Effective treatment options for musculoskeletal pain in primiray care: A systemic overview of current evidence. PLOs one. 2017

________________________________________