متخصصین ما

دکتر فرزاد اشرافی - متخصص مغز و اعصاب دکتر فرزاد اشرافی - متخصص مغز و اعصاب
☑ عضو هیئت علمی و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
☑ رتبه دو آزمون کارورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
☑ عضو محققين مركز تحقيقات كاربردي جراحي مغز واعصاب ، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی
☑ قائم مقام معاونت آموزشي بيمارستان شهداي تجريش1388-1392
☑ دبیر علمی بيست و يكمين كنگره بيماريهاي مغز و اعصاب 1393
ادامه مطلب
دکتر حمزه اکبری بوکانی - فیزیولوژیست ورزشی دکتر حمزه اکبری بوکانی - فیزیولوژیست ورزشی
☑ دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی (Ph.D)
☑ عضو هیئت علـمی پژوهشـــــــکده طب ورزشی پژوهشگاه SSRC
☑ رئیس کمیته پزشکی فدراسیون IFSA، دبیرکمیته پزشکیIZSF
☑ تخصص در آموزش ورزش ویژه دیســک کمر و گردن، پارگی ACL
☑ تخصص در آموزش ورزش ویژه دیـــابت، چاقـــی و قلب و عــروق
☑ مشاور کاهش و افزایش وزن و رژیم غذایی
ادامه مطلب
دکتر مجتبی میری -متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر مجتبی میری -متخصص جراحی مغز و اعصاب
☑عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( Medical Sciences )
☑ رئیس بخش جراحـــی مغز و اعصاب بـیـمارسـتان امـام خـمـیـنی تـهران
☑ متخـــصص جراحـــی مغـــز و اعصاب و بـیـمـاریـهـای سـتـون فــــقــرات
☑ رییس کمیته پزشکی فدراسیون جهانی IZSF
☑ عضو کمیسیون پـزشـکی قـانـونـی
☑ عضو کمیسیون نظام پزشکی کشور
ادامه مطلب

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان